CLOUD COMPUTE

Cloud computing is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware en software gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica, waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk(de cloud) wordt aangeduid.

Afgelopen jaar is er in samenwerking met Dutch It Channel een enquête afgenomen over het cloud gebruik onder IT-beslissers in Nederland. Uit deze input en de data van de Smart Profile MarketBase is het Cloud onderzoek 2020 geschreven. Op deze pagina focussen we op Cloud Computing. Wil je het hele onderzoek bekijken? Laat dan hier je gegevens achter.

Op basis van circa 1.900 waarnemingen zien we in de eindgebruikersmarkt een penetratie cloud servers van een kleine 48%. Hier zijn de sectoren uit het publiek domein juist de koplopers, samen met de ICT- en nutsbedrijven.

In lijn met de eerdere bevindingen zien we dat grotere organisaties meer gebruikmaken van cloud servers dan kleinere organisaties. Bij 60% van de organisaties met meer dan 500 medewerkers wordt compute power uit de cloud ingeschakeld.

Plannen omtrent migratie workloads naar de cloud

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan te verwachten de komende 2 jaar geen nieuwe workloads naar de cloud te brengen. De andere driekwart dus wel. Gevraagd naar welke workloads, wordt een veelvoud aan workloads genoemd. In veel gevallen specifieke applicaties of toepassingen. Clustering laat het volgende beeld zien. Dataverwerking/ dataverzameling vormt ongeveer een vijfde van de genoemde workloads. Kritische applicaties wordt ongeveer evenveel vermeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld; CRM, ERP, Finance of HR-oplossingen. Bedrijfsspecifieke oplossingen vormen ongeveer 10% van de genoemde workloads. Dit zijn doorgaans oplossingen specifiek voor de activiteit waarin een organisatie actief is.

Download nu gratis