Onderzoek Digitale Mobiliteit in Nederland 2021

Inhoudsopgave

 1. Onderzoek digtale mobiliteit in Nederland
 2. Inzichten op basis van de Smart Profile MarketBase
  – Connectiviteit

  – Hardware
  – Applicaties
 3. Fysieke mobiliteit
 4. Conclusies

Digitale Mobiliteit in Nederland

Door COVID-19 werken veel werknemers vanuit huis. Welke innovatieve toepassingen voor de
digitale werkplek gebruiken organisaties? Maar ook: hoe ontwikkelt de fysieke mobiliteit van
werknemers zich, denk aan het gebruik van elektrische auto’s? Markt intelligentie bureau Smart
Profile en Dutch IT-channel stelden deze en andere vragen aan Nederlandse IT-beslissers en
kenniswerkers. Het resultaat is gebundeld in de vierde editie van het Onderzoek Digitale Mobiliteit
in Nederland, ofwel: De Digitale Werkplek.

De onderzoekers zochten antwoord op de volgende vragen:
* In hoeverre ontwikkelen Nederlandse organisaties beleid om werken op afstand te faciliteren en stimuleren?
* In welke mate investeren Nederlandse organisaties in connectiviteit, hardware en software om thuis of in de buurt werken mogelijk te maken?

Executive summary

Opzet onderzoek
Het onderzoek van Smart Profile en Dutch IT channel bestond uit een online enquête waaraan 251 respondenten hebben deelgenomen: IT- en HR-managers en professionals in facilitaire managementfuncties, bij Nederlandse organisaties met meer dan vijftig medewerkers. We wilden weten hoe zij omgaan met thuiswerkplekken, werken onderweg en werken in de buurt van het eigen huis.

We hebben onderzocht hoe ‘digitaal mobiel’ Nederlandse organisaties (zowel publiek als privaat) zijn, en in hoeverre het thuis of onderweg werken voor Nederlandse bedrijven inmiddels een volwaardig alternatief is voor werken op kantoor.

We hebben ingezoomd op drie hoofdpilaren van het digitale werken: connectiviteit, hardware en software. Als gezegd hebben we ook de fysieke mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt onderzocht,
zoals het (toenemende) gebruik van elektrische auto’s.

Naast de uitkomsten van de enquête zijn inzichten omtrent digitale mobiliteit toegevoegd vanuit de Smart Profile MarketBase, zoals kennis over het gebruik van mobiliteitspassen en zakelijke vervoersmiddelen. De MarketBase bevat gegevens die afkomstig zijn uit circa tweeduizend interviews die Smart Profile de afgelopen jaren afnam met IT-verantwoordelijken in Nederland.

Thuiswerkbeleid blijft achter bij de praktijk
Er komt meer beleid dat thuiswerken regelt – hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de uitbraak van COVID-19 die het thuiswerken voor veel mensen noodzakelijk maakte – maar dat beleid blijft nog altijd achter bij de praktijk, zo is een belangrijke conclusie van het onderzoek. Het overgrote merendeel van de werknemers in de enquête (96%) heeft toestemming om vanuit huis te werken. Maar een lager percentage (80%) geeft aan dat zijn organisatie ook echt ‘beleid’ heeft als het gaat om de digitale werkplek. Dit verschil tussen praktijk en beleid is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Geen nieuw MVO-beleid als gevolg van corona
Door COVID-19 ontwikkelden meer bedrijven dus beleid omtrent thuiswerken en de digitale werkplek,
en 3 op de 4 organisaties zijn ook echt meer gaan thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Een ander
gevolg van COVID-19 was de verwachting dat er in organisaties minder zakelijke autokilometers
zouden worden gereden. Vorig jaar gaf 78% van de ondervraagden aan dit te verwachten. Maar uit de
enquête van dit jaar blijkt dat dit niet heeft geresulteerd in (nieuw) beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook de mate waarin alternatieve vormen van vervoer door bedrijven aan medewerkers worden aangeboden, is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Wel geven sommige ondervraagden aan dat reizen met het openbaar vervoer (OV) of fiets wordt gestimuleerd. Dit werd in eerdere jaren niet zo concreet benoemd.

Lees de rest van de executive summary in het volledige onderzoek via de downloadknop hieronder

Download nu gratis

Mobiliteitsonderzoek 2021

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.