Cloud Onderzoek 2020

Inhoudsopgave

Cloud in Nederland

Hoe zet de IT-beslisser cloud business technologie in? Wat zijn belangrijke innovatieve toepassingen die haar of zijn organisatie helpt in verdere groei? En welke leveranciers spelen hierbij een cruciale rol? Markt intelligentie bureau Smart Profile en Dutch IT-channel stelden onder andere deze vragen tijdens het onderzoek ‘Cloud in Nederland’ aan Nederlandse IT-beslissers. Het interessante resultaat is gebundeld in deze Dutch IT Cloud Survey special.

Cloud business technologie maakt mensen productiever, zodat organisaties sneller kunnen groeien en toekomstbestendig blijven. Er zijn, en er komen steeds meer, verschillende cloud toepassingen op de markt die de IT-beslisser verder kan helpen. Om meer grip te krijgen wat er daadwerkelijk in de Nederlandse markt afspeelt rond adoptie van (nieuwe) cloud toepassingen is daarom dit onderzoek uitgevoerd. Hiermee willen we de hele IT-keten, die bestaat uit IT-leveranciers, distributeurs, IT-dienstverleners en IT-beslissers, voorzien van informatie over cloud gebruik anno 2020 in Nederland.

De conclusie van het onderzoek is dat liefst de helft van de respondenten ‘naar de cloud wil waar dat mogelijk is’. De voornaamste reden is het gemak van op- en afschalen van data en applicaties. Goed nieuws hierbij is er voor leveranciers en IT-diensterleners die cloud applicaties aanbieden en servicen. De budgetten voor de aanschaf van cloudapplicaties groeien de komende tijd met ongeveer 33 procent, zo blijkt verder uit de resultaten van het Dutch IT Cloud Survey van Smart Profile en Dutch IT-channel. Ook leveranciers en IT-dienstverleners die inspelen met disruptieve technologieën, die in de cloud worden gebruikt, kunnen komende jaren een goede boterham verdienen. Denk hierbij aan artificial intelligence (AI), Flash Storage, NVMe, DevOps en machine learning.

Met deze Dutch IT Cloud Survey special krijgt u een actueel inzicht over het gebruik van cloud businesstoepassingen in het Nederlandse bedrijfsleven, vanuit het perspectief van eindgebruikers. Het geeft u een waardevol inzicht hoe de IT-beslisser zijn reis naar de cloud aflegt. Doe er uw voordeel mee!

Executive summary

Door de opkomst van cloud technologie is er de afgelopen jaren het nodige veranderd qua ICT- infrastructuur van Nederlandse organisaties. Zodoende zijn er steeds meer cloudaanbieders en cloudproposities. In dit onderzoek zoomen we in op de huidige status van cloud vanuit het perspectief van de gebruiker.

Opzet onderzoek
Het onderzoek van Smart Profile en Dutch IT-channel is uitgevoerd in de vorm van een online enquete (waar bijna 120 IT-managers aan hebben deelgenomen). Er is gekeken naar de huidige infrastructuur, strategie omtrent cloud, cloudtoepassingen en de rol van de eventuele IT-partner. De resultaten hiervan zijn aangevuld met inzichten uit de Smart Profile database.

Rol cloud in IT-infrastructuur
Niet geheel verrassend zien we dat, door de opkomst van cloud, er steeds minder servers op locaties staan. Deze servers zijn vervangen voor cloud servers. Over het algemeen wordt daarbij gekozen
voor een hybride oplossing, waarbij er geen duidelijke voorkeur lijkt te zijn voor single of multi cloud. Belangrijke voordelen van cloud die zorgen voor meer gebruik van cloud zijn in grote lijnen te koppelen aan twee zaken. Enerzijds het snel kunnen opschalen, afschalen of uitrollen en anderzijds het minder belasten en afhankelijk zijn van de eigen IT-afdeling. Tenslotte is Microsoft de duidelijke winnaar als het gaat om het gebruik van cloud platformen.

Cloud strategie
Als strategie wordt gekozen om zoveel mogelijk cloud te gebruiken of te kiezen voor een best of breed strategie. Hierbij geven vooral de grote organisaties aan dat er wordt gekozen voor een multi cloud invulling die wordt beheerd in seperate omgevingen. Ook het budget voor cloud zal toenemen en bestaande on-premises capaciteit zal gemigreerd worden naar de cloud. Qua workloads die gemigreerd gaan worden, gaat het vooral om dataverwerking/-verzameling en/of kritische applicaties zoals ERP en CRM. Bij migraties waar een migratiepartner wordt ingeschakeld, wordt deze partner voor het gehele traject ingeschakeld. De cloud strategie wordt over het algemeen bepaald door de eigen C-level directie of senior IT management. Bij grote organisaties is de eigen IT-afdeling leidend, terwijl er gebruik wordt gemaakt van externen bij het bepalen van de strategie bij kleinere organisaties. Cloud wordt met name in de  ICT-sector gezien als innovatiedrijver en de huidige cloud oplossingen voldoen aan de eisen omtrent Identity and Access Management.

Bekendheid cloud technologieen
IT-managers geven aan dat er veel interesse is voor AI en machine learning, maar dat het nog beperkt wordt gebruikt. Daarentegen wordt Flash Storage/NVMe en DevOps het meest gebruikt. In totaliteit kent Edge computing de minste interesse. Alhoewel containers nog niet veel gebruikt worden, is ongeveer de helft er bekend mee. Ter verdieping wordt aangegeven dat containers met name gebruikt worden voor het intern ontwikkelen en
vervolgens uitrollen van applicaties.

Download nu gratis