Cloud Onderzoek 2021

Inhoudsopgave

Cloud in Nederland: de stand van zaken

Hoe adopteren Nederlandse IT-beslissers cloudtoepassingen?

Wat is vandaag de dag de rol van cloud in IT-infrastructuren? Hoe ziet de cloudstrategie van Nederlandse IT-beslissers eruit? Hoe zorgt cloud voor meer innovatie, zodat organisaties toekomstbestendig zijn? Markt intelligentie bureau Smart Profile en Dutch IT-channel stelden onder andere deze vragen aan ruim 1900 Nederlandse IT-beslissers. De uitkomsten zijn gebundeld in de derde editie van de Dutch IT Cloud Survey special, getiteld Cloud in Nederland.

Een interessante conclusie van het onderzoek is dat de meeste IT-beslissers cloud zien als het aanbieden/ afnemen van IT-as-a-Service, waarbij snel toepassingen kunnen worden op- en afgeschaald, liefst in een hybride en multi-cloud omgeving. Dit zorgt onder andere voor minder druk op IT-omgevingen, zoals rond updates en beheertaken. Vooral multi-cloud is een bewuste strategische keuze, terwijl de hybride cloudomgeving nuttig is voor proprietary-omgevingen en legacy workloads, en voor toepassingen waarbij moet worden voldaan aan wet- en regelgeving. Wat de keuze voor public cloud betreft, is en blijft Nederland een echt ‘Microsoft-land’; ruim drie op de vier organisaties gebruikt het Azure-platform. Pas daarna volgen platforms als AWS, VMware en Salesforce, die wel steeds meer gebruikers krijgen.

Uit het Dutch IT Cloud Survey blijkt ook dat steeds meer IT-beslissers een cloudstrategie hanteren. Ruim de helft van de Nederlandse organisaties heeft een actieve strategie om één bepaalde cloudcapaciteit (één merk cloud) te gebruiken, terwijl de andere helft een ‘best of breed’ strategie hanteert: gebruik maken van meerdere cloudaanbieders. Een minderheid van de deelnemende organisaties zegt een cloud-exitstrategie te hanteren, maar dat aantal neemt wel toe. Er wordt steeds meer budget uitgetrokken voor cloud, zo wijst het onderzoek verder uit. De geïnterviewde IT-beslissers zijn verdeeld over de vraag wat de kosten op de langere termijn zijn: leidt cloud tot kostenbesparing of niet.

IT-beslissers hebben keuze uit een groot aanbod van cloudtechnologieën. Er moet steeds meer data worden opgeslagen in cloudinfrastructuren, en daarvoor zijn Flash Storage NVMe, cloud object storage en DevOps de meest gebruikte oplossingen. Verder zijn containertoepassingen zoals Kubernetes in trek. cloudtechnologieën spelen een belangrijke rol als het gaat om innovatie, zo zeggen de meeste IT-beslissers verder.

De Dutch IT Cloud Survey 2021 geeft u een actueel inzicht in het gebruik van cloud businesstoepassingen in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit allemaal vanuit het perspectief van IT-leiders zoals IT-managers, CIO’s en innovatiemanagers. De bevindingen in dit onderzoek geven een waardevol inzicht in hoe de Nederlandse IT-beslisser zijn reis naar de cloud aflegt. Doe er uw voordeel mee!

Executive summary

Opzet onderzoek
Het onderzoek van Smart Profile en Dutch IT-channel is uitgevoerd in de vorm van een online enquête waar 123 IT-managers aan hebben deelgenomen. Er is gekeken naar het gebruik van cloudcapaciteit, de strategie omtrent cloud, cloudtoepassingen, nieuwe technieken en de rol van de eventuele IT-partner. De resultaten hiervan zijn aangevuld met inzichten uit de Smart Profile MarketBase. Hieronder alvast de belangrijkste bevindingen.

Cloud in Nederland
Servers on-premises worden geleidelijk aan vervangen door cloudcapaciteit. Tegenwoordig heeft nog slechts 37% van de Nederlandse organisaties servers on-premises. Met name binnen de sectoren transport, industrie en handel wordt nog relatief veel van dergelijke servercapaciteit gebruik gemaakt: bij meer dan de helft van de bedrijven staan nog servers on-premises. Koploper in het gebruik van cloud servers is het onderwijs: bij 90% van de onderwijsinstellingen is cloudcapaciteit aanwezig. Uit het onderzoek blijkt ook dat kleine organisaties nog relatief weinig cloudcapaciteit en nog relatief veel servers on-premises gebruiken.

Cloud in de Nederlandse IT-infrastructuur
Cloud wordt door de IT-beslissers in het onderzoek vooral gezien als ‘het aanbieden/afnemen van IT-as-a-Service’. In Nederland wordt cloud veelal afgenomen via een hybride en multi-cloud omgeving. In vergelijking met 2020 lijkt er zelfs een duidelijkere voorkeur te zijn in het Nederlandse bedrijfsleven voor een dergelijke invulling. De keuze voor multi-cloud is met name een bewuste strategische keuze, terwijl gebruikers kiezen voor een hybride omgeving om redenen van proprietary/legacy workloads en wet/regelgeving. Tevens speelt mee dat organisaties hun hardware niet te snel willen afschrijven. Daarom kiezen zij voor een geleidelijke transitie naar de cloud.

Het belangrijkste voordeel van cloud is het snel kunnen op- en afschalen van capaciteit. IT-beslissers kiezen met name voor een cloudleverancier omdat die hen met de nodige kennis en kunde volledig kan ontzorgen. De kennis en kunde van een IT-leverancier moet een aanvulling zijn op de kennis binnen de eigen organisatie, die volgens het onderzoek reeds op een goed niveau lijkt te zijn.

Nederland is en blijft een ‘Microsoft-land’: 3 van de 4 organisaties maken gebruik van het Azure-platform. Overige partijen volgen op grote afstand.

Cloudstrategie
De helft van de Nederlandse organisaties heeft een strategie om zoveel mogelijk cloudcapaciteit te gebruiken, terwijl de andere helft vooral per aandachtsgebied kijkt en een ‘best of breed’ strategie hanteert. Er is steeds meer aandacht voor een ‘cloud exit strategie’, die menig IT-beslisser als een
belangrijk onderdeel beschouwt van zijn cloudstrategie. Desondanks hebben slecht 4 van de 10 organisaties reeds een dergelijke strategie. Deze strategieën worden met name intern bepaald. Wat de financiële impact betreft, is duidelijk dat de markt een verdere toename verwacht van het
budget en de middelen die aan cloud worden toegekend. Wel is de markt verdeeld over de vraag of cloud uiteindelijk voor meer of minder kosten zorgt. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen waar deze verdeeldheid vandaan komt.

Cloudtechnologieën en innovatie
De technieken die sterk verbonden zijn met cloud, zijn inmiddels genoegzaam bekend bij de Nederlandse IT-beslissers. Ook is bekend of deze technieken wel of niet relevant zijn voor de eigen organisatie. Flash Storage NVMe, cloud object storage en DevOps zijn momenteel de meest gebruikte oplossingen. Het gebruik van containers nam toe in vergelijking met 2020. Ten slotte speelt cloud volgens de meeste IT-beslissers een belangrijke rol bij innovaties.

Onderzoek Cloud 2021

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.