Digitale Mobiliteitsonderzoek 2020

Inhoudsopgave

  1. Onderzoek digtale mobiliteit in Nederland
  2. Inzichten op basis van de Smart Profile MarketBase
    – Connectiviteit

    – Hardware
    – Applicaties
  3. Fysieke mobiliteit
  4. Conclusies

Digitale Mobiliteit in Nederland

Door de opkomst van digitale technologieën veranderen de wereld en onze manier van werken in rap tempo. Werkend Nederland kan altijd en overal werken en communiceren, ook thuis. Als gevolg van COVID-19 werken velen inmiddels noodgedwongen thuis, op een digitale werkplek op de eigen computer. Om van deze ‘digital workplace’ de ideale werkplek te maken, moet worden voldaan aan vier dingen: een goed concept, de juiste platformen, cloud software en tools. Met dit onderzoek naar digitale mobiliteit – het Onderzoek Digitale Mobiliteit dat dit jaar voor de derde keer is uitgevoerd – willen de initiatiefnemers Dutch IT-channel en Smart Profile laten zien hoe het Nederlandse bedrijfsleven de digital workplace faciliteert en promoot.

De onderzoekers zochten antwoord op de volgende vragen:
* In hoeverre ontwikkelen Nederlandse organisaties beleid om werken op afstand te faciliteren en stimuleren?
* In welke mate investeren Nederlandse organisaties in connectiviteit, hardware en software om thuis werken en werken op een flexplek mogelijk te maken?

Executive summary

Opzet onderzoek
Het onderzoek van Smart Profile en Dutch IT-channel is uitgevoerd door middel van een online enquête. Aan deze enquête hebben 431 respondenten deelgenomen. In het onderzoek keken we naar kenniswerkers in Nederland en hoe zij omgaan met de werkplek thuis, in de buurt van hun huis of onderweg. Op deze manier is duidelijk geworden hoe ‘digitaal mobiel’ Nederland is en in hoeverre weken op afstand als volwaardig alternatief kan worden gezien voor traditionele manieren van werken.

Dit verslag bestaat uit vier delen. De uitkomsten van het Onderzoek Digitale Mobiliteit 2020 leest u in deel 1. In deel 2 worden deze uitkomsten gespiegeld aan feiten en cijfers over digitale mobiliteit uit de Smart Profile MarketBase. Voor dit tweede onderzoek – een bronnenonderzoek – hebben we allereerst ingezoomd op drie ‘hoofdpilaren’ van het digitale werken: connectiviteit, hardware en software. De vraag is: bieden organisaties met hun bestaande hardware en software medewerkers voldoende mogelijkheden om thuis of op een flexplek te werken?

In deel 3 maken we een uitstapje naar de ‘fysieke mobiliteit’ van Nederlandse bedrijven. Op basis van inzichten uit – opnieuw – de Smart Profile MarketBase, brengen we in kaart hoe ver gevorderd organisaties in Nederland zijn met bijvoorbeeld het inrichten van een (elektrisch) wagenpark en het gebruik van mobiliteitspassen en zakelijke vervoersmiddelen. De conclusies, gebaseerd op zowel het Onderzoek Digitale Mobiliteit 2020 als het bronnenonderzoek op basis van onze MarketBase, leest u in deel 4 van dit verslag.
Hieronder alvast de belangrijkste conclusies.

Meer thuiswerken, maar beleid blijft achter
De voornaamste conclusie van het Onderzoek Digitale Mobiliteit 2020: in vergelijking met voorgaande jaren zien we meer beleid om het thuis werken te faciliteren en stimuleren. Waarschijnlijk is dit te verklaren door de uitbraak van COVID-19. Uit de enquête blijkt dat het overgrote deel van de werknemers (96%) vanuit huis mág werken. Tegelijk geeft slechts 76% aan dat er specifiek beleid bestaat als het gaat om de digital workplace. Dit verschil tussen beleid (theorie) en praktijk is vergelijkbaar met wat we in voorgaande jaren zagen.

Verwachting vanwege COVID-19: meer thuis werken en minder autokilometers in de toekomst
Los van een toename in beleid heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat 3 op de 4 organisaties verwacht dat er meer thuis zal worden gewerkt. Vergelijkbaar geeft 78% van de ondervraagden aan te verwachten dat er in hun organisaties minder zakelijke autokilometers zullen worden gemaakt. Opvallend is dat het gebruik van flexkantoren nog beperkt blijft. Slechts 9% van de respondenten geeft aan soms of regelmatig gebruik te maken van een flexkantoor.

COVID-19 versnelt de digitale transformatie
Om thuis werken mogelijk te maken hebben bedrijven in het verleden met name geïnvesteerd in de ICTinfrastructuur. 48% van de respondenten geeft aan dat dát de belangrijkste investering is geweest zo blijkt uit het onderzoek. Een vergelijkbare groep respondenten geeft aan dat er géén ICT-investeringen zijn gedaan om thuis werken te faciliteren. De COVID-19 uitbraak heeft dit veranderd: nu geeft 65% aan dat er ICT-investeringen zijn gedaan. Meer investeringen worden verwacht.

Dat niet elk bedrijf klaar was om het thuis werken optimaal te kunnen faciliteren, blijkt verder uit het feit dat 53% aangeeft dat de digitale transformatie binnen de eigen organisatie in een stroomversnelling is geraakt. 37% geeft aan dat thuis werken momenteel vlot verloopt, terwijl volgens 35% met name het interne kennisniveau nog geoptimaliseerd kan worden.

Overheid loopt voorop in het faciliteren van een digitale werkplek
Gegevens uit de Smart Profile MarketBase wijzen erop dat organisaties meer en meer zijn ingericht om thuis werken te faciliteren. Zo staan er steeds minder servers op locatie, worden steeds meer SaaS-oplossingen gebruikt en is het gebruik van een VoIP-oplossing zo goed als gemeengoed. Uit het (nieuwe) onderzoek blijkt duidelijk dat de overheid voorop loopt om de digitale werkplek op een veilige manier te faciliteren. Zo wordt er binnen die sector vaker dan elders een Mobile Device Management (MDM) oplossing gebruikt en staan in de publieke sector de minste servers op de eigen locatie.

Ook in fysieke mobiliteit loopt overheid voorop
Naast digitale werkplekken bieden veel organisaties hun personeel ‘fysieke mobiliteit’ aan, zoals een wagenpark of andere mobiliteitsoplossingen. Opvallend is dat ook hier de overheid als koploper kan worden gezien. Binnen de wagenparken aldaar komen bovendien de meeste elektrische voertuigen voor. Bij de overheid worden ook mobiliteitspassen vaker gebruikt dan in andere sectoren.

Advies: COVID-19 heeft zaken versneld, maar nog steeds ruimte voor verbetering
Waar de digitale werkplek het al enige tijd mogelijk maakt om goed thuis te kunnen werken, heeft COVID-19 de digitale transformatie bij organisaties duidelijk versneld. Dit geldt met name voor organisaties waar nog beperkt thuis werd gewerkt of waar dat onvoldoende mogelijk was. De voordelen van thuis werken worden inmiddels onderkend door diverse organisaties, in heel verschillende sectoren.

Desondanks is er zeker nog ruimte voor verbetering. De ontwikkelingen bij de overheid kunnen door andere sectoren gezien worden als voorbeeld. Overheidsorganisaties zijn goed in investeringen in security, zoals de aanschaf van Mobile Device Management. Een aanbeveling is ook dat organisaties nadenken over het koppelen van IT-budgetten aan mobiliteitsbudgetten.

Download nu gratis